هواوی نوا 3 بزرگ ترین پرچمدار میانرده

پس از برگزاری IFA هواوی به خوبی توانست در میان رقبا بدرخشد ونظرات بسیاری را به خود جلب کند. در این همایش هواوی قصد رونمایی از قابلیت های جدید خود را داشت و در کنار آن قدرت هواوی نوا 3 را نیز به رخ سایر رقبا کشید. [...]

Read More