هواوی و نقض پتنت

محکوم شدن هواوی به پرداخت 10.5 میلیون دلار غرامت

اخیراً هواوی به خاطر استفاده بدون اجازه از پتنت های LTE شرکت PanOptis محکوم به پرداخت غرامت ده و نیم میلیون دلاری شده است. طبق بیانیه یک دادگاه آمریکایی هواوی برای استانداردسازی گجت های 4G LTE باید از شرکت مذکور اجازه می گرفت و در براساس قراردادی منصفانه هزینه های [...]

Read More